Nguyên liệu phụ kiện dựng giả da định hình phom túi dây lưng phụ kiện kim loại khác

Là loại chất liệu được dán dựng bên dưới lớp da chính, vải chỉnh có tác dụng định hình phom túi, giúp cho túi có phom dáng cứng hoặc mềm, biến đổi linh hoạt theo yêu cầu của từng mẫu túi. Việc dán dựng ở một số chi tiết như quai xách, chân quai đeo, chân D, còn có tác dụng tăng độ bền của túi xách, ba lo, cặp sách…là chất liệu đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc định hình phom túiNguyên liệu phụ kiện dựng giả da, dựng định hình phom túi, dây lưng& phụ kiện kim loại khác

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Nguyên liệu phụ kiện dựng giả da định hình phom túi dây lưng phụ kiện kim loại khác

Là loại chất liệu được dán dựng bên dưới lớp da chính, vải chỉnh có tác dụng định hình phom túi, giúp cho túi có phom dáng cứng hoặc mềm, biến đổi linh hoạt theo yêu cầu của từng mẫu túi. Việc dán dựng ở một số chi tiết như quai xách, chân quai đeo, chân D, còn có tác dụng tăng độ bền của túi xách, ba lo, cặp sách...là chất liệu đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc định hình phom túi